سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی مظلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران
مرتضی مهروند – کارشناس ارشد مهندس یعمران سازه
امیرعلی صفاری – کارشناس ارشد

چکیده:

استفاده از بتن خودتراکم scc درایران روزبروز درحال گسترش میباشد درراستای شناخت خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم سخت شده ازمایشها و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است دراین مقاله به بررسی مقاومت پیچشی بتن خودتراکم پرداخته خواهد شد بتن خودتراکم دراین تحقیق برمبنای ۱۶ طرح اختلاط متفاوت و با دو نسبت آب به سیمان ۰/۳۵و۰/۴۵ ساخته شده است با توجه به تفاوتهای بتن معمولی و بتن خودتراکم باید دید که آیا مقاومت پیچشی بتن خودتراکم مانند بتن معمولی است یا خیر و آیا روابط ایین نامه ای ارایه شده برای مقاومت پیچشی بتن معمولی برای بتن خودتراکم نیز صادق است یا خیر دراین تحقیق خصوصیات و ظرفیت پیچشی بتن خودتراکم و بتن معمولی درتیری با مقطع مستطیلی با ابعاد ۱۰*۱۰ و طول ۴۰سانتیمتر ازطریق آزمایش بدست آمده و با روابط ایین نامه دراین زمینه که ظرفیت پیچشی تیرهای بتنی را تخمین میزنند مقایسه می گردد.