سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار دانشگاه کردستان
حیدر تارام – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
مرتضی بسطامی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت و آمدن مصالح جدید امکان استفاده از سازه های بلند محقق شده است که این بحث باعث بوجود آمدن طراحی براساس عملکرد شده است دراین نگرش مهمترین عاملهای طراحی تعیین مقاومت و تغییر شکل سازه است دیوارهای برشی بتن آرمه اعضای سازه ای هستند که درساختمان ها به منظور مقاومت دربرابر نیروهای جانبی مانند نیروی باد و نیروی زلزله بکارمی روند بنابراین برای بررسی رفتار این دیوارها درمقابل بارگذاری جانبی م حاسبه مقاومت نهایی این دیوارها بسیار اساسی می باشد به منظور برای تعیین مقاومت دیوار برشی بتن ارمه میتوان از روش Pushover استفاده کرد ولی بدلیل پیچیدگی هایی ک هاین روش دارد درآیین ناهم بتن ایران از روابط ساده تری استفاده می شود روابط آیین نامه ای تجربی و براساس آزمایشات انجام شده دردهه های گذشته پایه گذاری شده است بنابراین با توجه به افزایش مقاومت فشاری بتنهای مصرفی امروزه لازم است که اعتبار این روابط درمقایسه با نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام گرفته مورد بررسی مجدد قرارگیرد هدف ازاین مقاله بررسی اعتبار روابط آیین نامه های بتن برای محاسبه مقاومت برشی دیوارهای برشی بتن آرمه کوتاه می باشد.