سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صهیب فرهمندنیا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فاضل چهره – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ندا مرادپور –

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی اثر استیلاسیون برروی مقاومت به پوسیدگی چند سازه الیاف کنف پلی پروپیلن بود دراین تحقیق برطبق استاندارد D 1413ASTM مقاومت به پوسیدگی چند سازه ساخته شده با الیاف کنف و پلی پروپیلن بررسی شد نتایج بدست آمده نشان از بهبود مقاومت به پوسیدگی توسط استیلاسیون الیاف کنف بکاررفته درساخت چند سازه دارد بطوریکه استیلاسیون توانسته است کهمقاومت را به ترتیب ۶۸٫۵ ( ۶۸٫۹ درصد دربرابر پوسیدگی به وسیله قارچ ‘T.versicolor(C.puteana بهبود بخشد