مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های گرم منفی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله کپور وحشی
مقاله تالاب انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تالاب انزلی تحقیقی روی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده از روده ماهیان کپور وحشی انجام یافت.
در مجموع ۱۲۶ باکتری گرم منفی از روده ماهیان جدا شده و میزان مقاومت باکتری ها نسبت به ۶ آنتی بیوتیک: آمپی سیلین (AM 10 میکروگرم). استرپتومایسین (S 30 میکروگرم). تتراسایکلین (T 30 میکروگرم). کلرامفنیکل (C 30 میکروگرم). جنتامایسین (GM 10 میکروگرم). آمیکاسین (AK 30 میکروگرم) سنجیده شد.
نتایج نشان داد که باکتری های گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیک های: آمپی سیلین
(%۹۳٫۵)، استرپتومایسین (%۵۱٫۱۵)، تتراسایکین (%۴۶٫۵) دارای مقاومت بالایی بودند، همچنین مقاومت این باکتری ها نسبت به کلرامفنیکل (%۱۲٫۱۵) نسبتا پایین است و نیز شواهد فقدان مقاومت باکتری های گرم منفی را نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و آمیکاسین (۰%) نشان داد. با بررسی میزان مقاومت باکتری ها به چند آنتی بیوتیک مشخص شد که ۸۰% از باکتری های جداشده از روده ماهیان نسبت به آنتی بیوتیک های مصرفی چند مقاومتی هستند.
تحقیقات نشان می دهد که مصرف آنتی بیوتیک ها در صنعت دام پروری، آبزی پروری و همچنین مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در محیط توانسته است مشکلات زیست محیطی از قبیل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها را در محیط زیست ایجاد نماید. این تحقیق که برای اولین بار در تالاب انزلی بر روی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده از دستگاه گوارش ماهیان کپور وحشی صورت گرفته، نشان می دهد که در مجموع باکتری های گرم منفی مقاوم به آنتی بیوتیک ها در تالاب انزلی درصد بالایی دارد.