مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سال ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سال ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراری
مقاله کودکان
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوادکوهی براری رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: پورنصراله محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت ادراری بعد از عفونت های تنفسی و گوارشی شایع ترین بیماری عفونی در کودکان است که درصورت عدم درمان به موقع موجب اسکار کلیه و فشار خون خواهد شد. آگاهی از پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جهت درمان تجربی لازم و ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان امیر کلا می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی به صورت گذشته نگر بر روی پرونده کلیه بیمارانی که طی یکسال (۹۰ – ۱۳۸۹) در بیمارستان کودکان امیرکلا با تشخیص عفونت ادراری بستری شدند، انجام گردید. اطلاعات مربوط به سن، جنس، سابقه بیماری زمینه ای، سابفه بیماری قبلی، پاتوژن و میزان مقاومت آن از پرونده موجود استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: شایع ترین پاتوژن اشرشیاکولی (۸۹%) و بعد از آن کلبسیلا (%۳٫۱) و سودوموناس آئروژینوزا (%۳٫۱) بوده است. بیشترین مقاومت به آمپی سیلین (۸۸%) و کوتریموکسازول (%۶۳) و کمترین مقاومت به نیتروفورانتویین (۹%) وآمیکاسین (۱۱%) وجود داشته است. فراوانی پاتوژن های مقاوم به چند دارو ۵۶٫۴ درصد بوده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که شایعترین میکروب عامل عفونت ادراری اشرشیاکولی می باشد و بیشترین مقاومت دارویی نسبت به آمپی سیلین و کوتریموکسازول وجود دارد.