سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان بهرامی چگنی – دانشگاه آزاد مرکزکوهدشت
محمد عصار –
فرشید لاله –

چکیده:

قابلیت دوام وماندگاری یکی از نکات کلیدی درسازه های بتنی واقع درمحیطهای مهاجم می باشد سازه های بتنی اغلب بسته به میزان یونهای کلر و سولفات موجود درمحیطهای مهاجم دریایی دچارخوردگی و تخریب می شوند دراین تحقیق به بررسی استفاده از ملات خاکستر آتشفشانی در راستای افزایش مقاومت به نفوذ یون کلر و نیز بالا رفتن مقاومت فشاری نمونه بتنی می پردازیم نخست از سیمان پرتلند معمولی OPC درساخت ملات مرجع استفاده کرده و سپس مقادیر سیمان را به صورت درصدی ۱۰ و ۲۰ و ۳۰و۴۰و۵۰و۶۰ درصد با خاکستر اتشفشانی کلاس F جایگزین می نماییم درمجموع ۲۰۰ نمونه مکعبی با ابعاد ۵۰ میل یمتر جهت اندازه گیری مقاومت فشاری و ۳۰ نمونه استوانه ای با قطر ۱۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۵۰ میلی متر جهت اندازه گیری مقاومت به نفوذ یون کلر قالب گیری شده اس درمیان ۶ نمونه مختلف ازملات خاکستر آتشفشانی مقدار بهینه سیمان جایگزین شده با خاکستر درمیزان درصد ۴۰ به دست خواهد آمد که منجر به افزایش مقاومت فشار یدرحدود ۱۶ درصد بالاتر و نیز مقاومت نفوذ یون کلر درحدود ۵۱ درصد بالاتر نسبتبه وضعیتی می باشد که از سیمان پرتلند معمولی به تنهایی استفاده می شود.