مقاله مقاله کوتاه پژوهشی: بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار، (Dacus ciliatus Loew (Dip.: Tephritidae روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه پژوهشی: بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار، (Dacus ciliatus Loew (Dip.: Tephritidae روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس خیار
مقاله تغییرات جمعیت
مقاله Dacus ciliatus ،Tephritidae
مقاله کدوییان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیشه بر پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: زندی ‌سوهانی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات جمعیت مگس جالیز،Dacus ciliatus Loew ، روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از یک مزرعه خیار به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و به صورت هفتگی انجام شد. در هر نمونه برداری تعداد ۱۰ عدد میوه خیار به صورت تصادفی از مزرعه خیار جمع آوری و در درون یک طشت پلاستیکی گذاشته شد. در کف طشت ۵ سانتی متر خاک نرم قرار داشت. روی طشت به وسیله توری ریز پوشیده شده بود. بعد از خروج حشرات کامل تعداد و جنسیت آنها تعیین شد. در سال اول، فعالیت این مگس از مهرماه آغاز و تا اواخر آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال ۱۳۸۸ در اواسط آبان ماه بود (۳۰۲ عدد مگس در ۱۰ میوه خیار). در سال دوم نیز فعالیت مگس در مهرماه شروع شد و تا آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال ۱۳۸۹ نیز در اواسط آبان بود (۴۰۷ عدد مگس در ۱۰ میوه خیار). در هر دو سال هر دو جنس نر و ماده در مزارع فعالیت داشتند و نسبت جنسی حدود ۵۰ درصد (ماده) بود. اطلاعات حاصل از این مطالعه در مدیریت این حشره آفت کاربرد خواهد داشت.