مقاله مقاله کوتاه؛ بررسی ۵ ساله شاخص های برنامه ریشه کنی فلج شل حاد در استان اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۹ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه؛ بررسی ۵ ساله شاخص های برنامه ریشه کنی فلج شل حاد در استان اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد جهانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج شل حاد
مقاله نظام مراقبت ریشه کنی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی نوبری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شرط لازم جهت رسیدن به هدف ریشه کنی بیماری پولیومیلیت، ارزیابی و پایش روش ریشه کنی پولیومیلیت با اجرای نظام مراقبت (Surveillance) از این بیماری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت شاخص های ریشه کنی فلج شل حاد در اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد جهانی طرح ریزی شد.
روش ها: در این مطالعه که یک بررسی به روش توصیفی مقطعی بدون جهت است، کلیه موارد فلج شل حاد گزارش شده در استان اصفهان از سال ۸۶-۱۳۸۲، که به مرکز بهداشت شهرستان و استان گزارش شده بودند، به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات پس از مرور پرونده های بیماران استخراج و طبقه بندی شد و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تعداد ۱۱۵ مورد بیمار با فلج شل حاد گزارش شد که از این میان، ۴۱ درصد زن و ۵۹ درصد مرد بودند. میانگین سنی مراجعین ۳٫۸۳±۵٫۷۱ سال، با دامنه سنی ۱۵-۱ سال بود. میانگین بروز فلج شل حاد ۱٫۷۴ محاسبه شد که کمتر از میزان مورد انتظار (۲) است. از بین شاخص های کشوری، کشف موارد (۸۰ درصد < در عرض ۷ روز)، شاخص بررسی و معاینه موارد (۸۰ درصد در عرض ۴۸ ساعت)، شاخص به هنگام بودن نمونه گیری (۸۰ درصد < طی ۱۴ روز)، شاخص ارسال به هنگام نمونه ها به آزمایشگاه (۸۰ درصد < طی ۳ روز)، شاخص پیگیری روز ۶۰ (۹۰ درصد <)، شاخص طبقه بندی موارد (۱۰۰ درصد طی ۷۰ روز)، دو شاخص بررسی موارد و پیگیری روز ۶۰ کمتر از سطح مورد انتظار با استاندارد جهانی بود.
نتیجه گیری: طبق مطالعه حاضر، نظام مراقبت در اصفهان جهت تشخیص موارد دچار فلج شل حاد دقیق عمل می کند، اما همچنان جهت ریشه کنی این بیماری نیاز به ارزیابی بیشتر و بهبود کیفیت نظام مراقبت وجود دارد. بنابراین، ادامه واکسیناسیون گسترده علیه ویروس فلج اطفال و پیگیری بیماران مبتلا به این بیماری توصیه می شود.