مقاله مقاله مروری نقلی: سیستم نسخه نویسی الکترونیک: مفاهیم و استانداردها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقاله مروری نقلی: سیستم نسخه نویسی الکترونیک: مفاهیم و استانداردها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه نویسی الکترونیک
مقاله نسخه نویسی دارویی
مقاله استانداردها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدبیک مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسخه نویسی دارویی یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در هر کشور است و بقای هیچ جامعه مدرنی بدون فرایندهای نسخه نویسی دارویی قانونمند ممکن نیست. لزوم استفاده از نوآوری های فنی برای ارایه مراقبت بهداشتی با کیفیت و فشار دولت ها برای حرکت به سمت یک جامعه اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی موجب گردیده است که استفاده از فن آوری های جدید و سیستم های الکترونیکی در نسخه نویسی به عنوان راه حل نهایی برای غلبه بر مشکلات مهم و فراوان فرایند نسخه نویسی کاغذی، مانند افزایش سریع هزینه های دارو و خطاهای مهم نسخه نویسی مطرح گردد. از این رو، مقاله حاضر با هدف فراهم نمودن اطلاعات کاربردی در زمینه سیستم نسخه نویسی الکترونیک برای ذی نفعان تهیه شده است. این مقاله نوعی مطالعه مروری-نقلی (Narrative review) بود، که از طریق جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با نسخه نویسی الکترونیک در موتورهای جستجوی Yahoo و Google، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی PubMed، ISI Web of Science، Scopus،EMBASE  و کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان انجام شد و مقالات و راهنماهای مرتبط با مشکلات نسخه نویسی کاغذی، مفهوم، ویژگی ها، سطوح، مزایا، ذی نفعان و استانداردهای سیستم نسخه نویسی الکترونیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سیستم های نسخه نویسی الکترونیک فرصتی را برای بهبود فرایند نسخه نویسی، کاهش عوارض ناخواسته دارویی و صرفه جویی هزینه های مراقبت بهداشتی فراهم می کند. تقویت و حمایت سیستم نسخه نویسی الکترونیک ایمن و سریع، نیاز به همکاری کلیه ذی نفعان این سیستم دارد، تا دستیابی به بالاترین سطح تکاملی سیستم نسخه نویسی الکترونیک و ادغام با پرونده الکترونیک سلامت به یک واقعیت تبدیل گردد. بنابراین لازم است، زیرساخت لازم برای پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک یکپارچه ملی و ایمن در کشورهای فاقد این سیستم فراهم شود و سیاستگذاران نیز از استراتژی ها و مشوق های مناسبی برای غلبه بر موانع پیاده سازی و به کارگیری این سیستم استفاده نمایند.