مقاله مقادیر سرمی مس و روی در مبتلایان به سندرم سودواکسفولیشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقادیر سرمی مس و روی در مبتلایان به سندرم سودواکسفولیشن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم سودواکسفولیشن
مقاله مس
مقاله روی
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابی رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی حق جو امیر
جناب آقای / سرکار خانم: آهور محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نهایی مهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: سندرم سودواکسفولیشن یک بیماری مولتی فاکتوریال است که با تولید و تجمع مواد فیبریلار خارج سلولی در چشم و بسیاری از بافت های دیگر بدن شناخته می شود. این سندرم شایع ترین علت گلوکوم زاویه باز می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات سطح سرمی مس و روی در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیشن و مقایسه آنها با گروه کنترل است.
مواد و روش ها: مقادیر سرمی مس و روی در ۳۰ بیمار مبتلا به سندرم سودواکسفولیشن و ۳۰ بیمار کنترل با سن و جنس مشابه با روش جذب اتمی (Atomic Absorption Method) اندازه گیری شد.
یافته ها: مقادیر سرمی مس در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیشن به طور چشمگیر بیشتر از آن در گروه کنترل بود (۰٫۰۰۳±۰٫۰۰۱ mg/l در مقابل ۰٫۰۰۲±۰٫۰۰۱ mg/l، P=0.007) ولی مقادیر سرمی روی این بیماران به طور چشمگیر پایین تر از گروه کنترل بود (۰٫۰۵±۰٫۰۲۸ mg/l در مقابل ۰٫۰۸±۰٫۰۲۳ mg/l، P=0.001). بین مقادیر سرمی مس و روی در دو گروه مورد مطالعه هیچ گونه ارتباطی وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان می دهد که در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیشن، افزایش مقادیر سرمی مس می تواند یک ریسک فاکتور برای یافته های سیستمیک و چشمی این سندرم باشد و کاهس مقادیر سرمی روی در این بیماران ممکن است آن ها را مستعد استرس اکسیداتیو نماید.