سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا حق پرست – بخش غلات، معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
رحمان رجبی – بخش غلات، معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
جلال قادری – بخش تحقیقات آب و خاک ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا
حمید فیلی تبار – بخش تحقیقات آب و خاک ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا

چکیده:

میلیونها کودک هر ساله از گرسنگی پنهان می میرند . سه چهارم آنها نشانی از علاِیم این کمبود کشنده ندارند . علت گرسنگی پنهان ناکافی بودن مواد معدنی کم مصر ف و ویتا مینها در جیره غذا ئی می با شد. نگرانی جها نی از کمبود ریز مغذی ها ی در حال رشد است ولی حمایت جها نی برای رفع این مشکل چطور؟ در حال حاضر جهان به یک انقلاب غذایی دیگر نیازمند است ،انقلابی سبزتر که نه فقط غذایی بیشتر بلکه غذا یی با کیفیت بر تر از نظر مواد غذایی مورد نیاز، تامین نماید وتکیه بر روشهایی پر هزینه مانند توزیع مواد غذایی مکمل وغنی سازی مواد غذایی را که اکنون در دستور کار سیاستهای امنیت غذایی در جهان قرا گرفته اند، مرتفع نماید . سیاستهای غذایی در حال شکست کنونی م ی توانند با اصلاح ژنتیکی محصولات زراعی که حاوی ریز مغذی های بیشت ر با قابلیت جذب بهتر، افزایش تنوع محصولات غذایی ؛ کاهش از دست رفتن موادغذایی مفید ناشی از سیستم های برداشت وفن آوری های غذایی جاری ، اصلاح گردند . به نژادی گیاهی در مبارزه با گرسنگی پنهان اولین گامها را برداشته است و اطلاعات و دستاوردهای حاصله در حیطه عمل ه نوز بطور کامل کار آمد نمی باشند، اما آینده امید بخشی برای به نژادی گیاهی در مبارزه با گرسنگی پیش بینی می شود . مواردی که اصلاح ژنتیکی گیاهان میتواند از طریق افزایش غلظت عنا صر ریز مغذی مانند آهن و روی و ویتا مینها در محصولات عمده غذایی مانند گندم و برنج و کا هش میزان موادی مانند اسید فیتیک در این محصولات موجب افزایش کارائی جذب عناصر ریز مغذی توسط بدن می گردند.