سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزان رسول زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاظم قلیزاده – مدرس آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل

چکیده:

هنر ومعماری ایران دارای شش شیوه می باشد که دو شیوه آن پارسی و پارتی مربوط به دوران قبل ازاسلام و چهارشیوه آن خراسانی رازی آذری اصفهانی مربوط به دوران پس ازاسلام است دراین شیوه ها ساختمانهایی بنا شده اندکه به لحاظ ویژگیهای خاص ساخت خود و همچنین بهعنوان بازتاب کننده خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جامعه همواره الگوبرداری از آنها درساخت بنهای معاصر مورد توجه بوده است این بازگشت به ارزشهای گذشته و الگوبرداری از معماری سنتی دربسیاری از ساختمان های ساخته شده دوران پهلوی اول و دوم مشهود است دراین مقاله ویژگیهای معماری مقبره ابوعلی سینا همدان مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ویژگیهای کالبدی این بنا و ارتباطش با الگوهای سنتی معماری گذشته که درساخت آن الهام گرفته شده را دریابیم