مقاله مفهوم منزلت سالمندان از منظر پرستاری: مرور منظم مطالعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مفهوم منزلت سالمندان از منظر پرستاری: مرور منظم مطالعات
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم منزلت
مقاله سالمندان
مقاله مراقبت
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اشک تراب طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی به ویژه در زمینه پزشکی ـ روش های تشخیصی سال های انتظار زندگی در ایران از ۶۰ به ۸۰ سال افزایش یافته است. این امر سبب شده تا سالمندی به عنوان یک پدیده جهانی مورد توجه قرار گیرد. اکثر سالمندان از یک یا چند بیماری مزمن به طور همزمان رنج برده یا در مراکز مراقبتی ـ درمانی بستری می باشند. از طرفی سالمندی سبب پیدایش خصوصیات منحصر به فرد در سالمندان می گردد که ضرورت توجه به منزلت آن ها به عنوان یک نیاز اولیه مورد نظر است. لذا ارتباط با سالمندان شرایطی را می طلبد که مراقبت کنندگان تیم بهداشتی بایستی از آن مطلع باشند و یکی از مهم ترین این نیازها توجه به مفهوم منزلت سالمندان است. از این رو پژوهشگران، مطالعه مروری با هدف تعیین مفهوم منزلت سالمندان را انجام دادند.
روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهشگران، به بررسی متون، منابع و مقالات مرتبط بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ که انگلیسی و فارسی زبان بوده و درMedline data base ،CINAHL ، Web of Science، Pro Quest C.S.A، Elsevier و Iranmedex با کلید واژه هایdignity ،respect ،pensior elderly people ،senior citizen و nursing بررسی نمودند. از بین منابع موجود ۲۷ منبع اختصاصی پرستاری انتخاب شدند و به روش مرور منظم گارارد مورد ارزشیابی، خلاصه نویسی و فیش برداری قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد مفهوم منزلت سالمند یک تجربه ذهنی و اخلاقی است که سالمند در وحله نخست به واسطه انسان بودن آن را دارا می باشد و روابط با دیگران می تواند آن را تهدید کرده یا ارتقا بخشد. مفهوم منزلت سالمندان به واسطه عواملی چون مراقبت فردگرایی و اختصاصی، بازگرداندن خودکنترلی و اختیار، استقلال، احترام، گوش دادن توأم با حساسیت و حمایت از سالمند شکل می گیرد.
نتیجه گیری: واضح و شفاف سازی مفهوم منزلت در مراقبت از یک سو سبب آشنایی و درک هرچه بهتر مراقبت دهندگان از مفهوم مورد نظر در مورد سالمندان شده و از طرف دیگر سبب دامنه اخلاقی مراقبت را مورد توجه قرارداده و سبب ارتقای کیفیت مراقبت می گردد، به طوری که مراقبت دهندگان به شکل فردی و منحصر به فرد سالمندان را مورد حمایت خود قرار داده و این مساله از ایجاد رفتارهای یکسان و روتین در سالمندان پیشگیری می نماید.