سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

لیلا سهیلی وند – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
محمد اکبرپورسراسکانرود – دانشجوی دکتری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

امروزه واژه ی مشارکت یکی از بخشهای اساسی در فرهنگ توسعه به شمار می رود مشارکت فرایندی اجتماعی عمومی یکپارچه چندگانه چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه ی مردم درهمه ی مراحل توسعه است دراین مقاله به بررسی نقش شهروندان مردم در مشارکت نوسازی بافتهای فرسوده شهری محله سیروس پرداخته شدها ست نقش مردم در بهسازی و اصلاح بافتهای فرسوده شهری تعیین کننده و تاثیر گذار است و به نظر می رسد که در بافتهای فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این بافت ها کارامدترین رویکردی که بتواند برای مواجهه با کاستی ها و نارسایی ها اتخاذ نمود رویکرد مشارکتی است هدف اصلی دراین مقاله ارزیابی مشارکت شهروندان ساکنان و شاغلان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله سیروس است