مقاله مفهوم مرگ ازدیدگاه دانشگاهیان : یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: مفهوم مرگ ازدیدگاه دانشگاهیان : یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز محتوا
مقاله دیدگاه
مقاله مرگ
مقاله دانشگاهیان
مقاله مفهوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدون تردید مرگ و زندگی پس ازمرگ و نگرش انسان به آن یکی از موضوعات اساسی مورد بحث در همه ادیان الهی به شمار می رود. ازاین رو این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه دانشگاهیان نسبت به مرگ با رویکردی کیفی طراحی گردید.
روش: این مطالعه به روش کیفی و رویکرد آنالیز محتوی انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه استفاده گردید و شیوه نمونه گیری هم به صورت هدفمند صورت گرفت. تعداد ۲۱ نفر به مدت ۲ ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل مداوم مقایسه ای استفاده گردید.
یافته ها: ۶ کد شامل حقیقت قطعی، معنا، ضرورت، تشویش، یاد مرگ و نوع مرگ مفاهیم اصلی مطالعه را تشکیل دادند. در این مطالعه درون مایه اصلی که تمامی مشارکت کنندگان به آن اذعان داشتند « مرگ دیدگاهی مثبت و معنوی و برگرفته از اعتقادات مشارکت کنندگان به معاد» ازداده ها استخراج گردید.
نتیجه گیری: در این پژوهش، دیدگاه افراد در مورد مرگ دیدگاهی مثبت و معنوی و برگرفته از اعتقادات آنان به معاد بود. ازدیدگاه آنان، مرگ مرحله ای از تکامل حیات بشر است و توجه و اندیشیدن به مرگ و جهان آخرت ، انسانها را از گناهان و خواهش های نفسانی دور ساخته و نقش بسزایی در سازندگی آنان دارد.