مقاله مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج البلاغه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت اسلامی
مقاله رهبری
مقاله نهج البلاغه
مقاله مسوولیت انسان
مقاله مالک اشتر
مقاله دکتر سید جعفر شهیدی شارح نهج البلاغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخست روا می دارد دیباچه سخن را به فرازهایی از ترجمه شیوای نهج البلاغه، اثر جاویدان شادروان استاد دکتر سید جعفر شهیدی بیارایم و سپس مقاله خود را با عنوان «مدیری و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج البلاغه» هم راه با خاطره ای چند از کلاس درس استاد ارائه دهد.
سپاس خداوندی را که سخن وران اندر ستودن او بمانند و شمارگران شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشه تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سر فکرت ژرف رو به دریای معرفتش، بر سنگ.
صفت های او تعریف ناشدنی و بوصف درنیامدنی و در وقت ناگنجیدنی و به زمان مخصوص نابودنی. به قدرتش خلایق را بیافرید و به رحمتش با دها بپراگنید و با خرسنگ ها، لرزه زمین در مهار کشید.