سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم نعمتی مجارشین – کارشناسی ارشد
جلال سالک زمان خانی – هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در معماری، از سال ۱۹۸۸ به عنوان سال رواج دیکانستراکشن یاد می شود؛ خواه هر چیز دیگری در این سال رخ داده باشد. با اینکه سال ۱۹۸۸ سال رواج دیکانستراکشن به شمار می اید اما معماران مدت زمانی بود که در این جهت کار می کردند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ مشخص بود که چیز جدیدی در شرف رخ دادن است.مقاله حاضر به تبیین ریشه های «دیکانستراکتیویسم» در فلسفه، هنر ومعماری و بررسی تاثیر دیکانستراکشن بر روند دگرگونی های معماری معاصر غرب اختصاص دارد.این امر که لازمه درک مناسبت تسری و کاربرد دیکانستراکشن در معماری است، در ادامه با بررسی اندیشه های ساختارگرایان، شرح وضعیت فضای پیدایش جریان دیکانستراکشن در غرب، نظرات دریدا، مقایسه این سبک با سایر سبک ها از موارد مطالعه در این نوشتار می باشد و بخش دیگری مقاله نیز به بررسی اغازگاه معماری دیکانستراکشن پرداخته و سعی در ارائه اصول این معماری از منظر نمایندگان ان داشته است. لذا موارد یاد شده با استفاده از روش تحقیق اسنادی و بنیادی و توصیفی به مقایسه و بررسی نظریه ها و معماری دیکانستراکشن می پردازد.در خاتمه مطالب، نکاتی در جمع بندی و در انتهای مقاله فهرست کامل منابع ارجاع شده در متن ارائه شده اند.