مقاله مفهوم عشق و مقایسه آن در دستگاه فکری احمد غزالی و عین القضات همدانی با تاکید بر سوانح العشاق، تمهیدات، نامه ها و لوایح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۲۶ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مفهوم عشق و مقایسه آن در دستگاه فکری احمد غزالی و عین القضات همدانی با تاکید بر سوانح العشاق، تمهیدات، نامه ها و لوایح
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله تصوف
مقاله عشق
مقاله سوانح العشاق
مقاله احمد غزالی
مقاله عین القضات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم عشق، یکی از بن مایه های برجسته عرفان ایرانی- اسلامی است که گستره وسیعی از عرفان مکتب خسروانی و سده های بعدی را به خود اختصاص داده است. از این رو، با توجه به موضوع مقاله به این سوالات پاسخ داده شده است که ۱- آیا در حوزه عشق در سوانح العشاق، تمهیدات، نامه ها و لوایح، تشابهات آرائی وجود دارد؟ ۲- آیا این تشابهات به لحاظ اندیشه ای نشانگر تاثر یا تاثیرپذیری است؟ ۳- این تاثر یا تاثیر بیشتر در کدام زمینه بوده است؟ نگارنده با عنایت به حوزه اندیشگانی غزالی و عین القضات، مولفه های مشابه و تاثیرگذار در حوزه عشق را بر اساس اهمیت موضوع دسته بندی و به مقایسه آن پرداخته است. برآیند پژوهش نشان می دهد که وجود تشابهات الفاظ، تعابیر و مضامین از یک سو و رابطه استاد و شاگردی بین غزالی و عین القضات از سوی دیگر، دلیل محکمی بر تاثیرات گسترده و انکارناپذیر اندیشه احمد غزالی بر دستگاه فکری عین القضات همدانی است. با این توجه بخش اعظم این تاثیرات، در زمینه نگره ها و رویکردهای عارفانه- عاشقانه بوده است.