سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ملیحه اسمعیلیان – دانشجوی دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اکبر کاری دولت آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
فاطمه ثقفی – استادیار، گروه علوم و فناوری شبکه، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار در طی سه دهه گذشته تحول بسیاری پیدا کرده است. گرچه مفهوم توسعه پایدار ذاتا مرتبط به آینده است، میتوان گفت که با به بلوغ رسیدن مفهوم توسعه پایدار، رابطه آن با آیندهپژوهی قویتر شده است. پیوند توسعه پایدار و آیندهپژوهی در ارزیابی مطلوبیت آیندههای ممکن در فرآیند آیندهپژوهی نمایان میشود جاییکه هدف از آیندهپژوهی تلاش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر برای زندگی، سود رسانی به مردم و حفظ و گسترش آن دسته از ظرفیتهای کره زمین است که به پایداری حیات در آن کمک میکنند. با توجه به پیچیدگی و تعدد عاملان محیطی و وجود عدم قطعیتهای متعدد، جهت حصول به توسعه پایدار، آیندهپژوهی با رویکرد هنجاری بعبارتی طراحی و ساخت آینده و ایجاد چشم انداز مطلوب در یک فرآیند مشارکتی که با یادگیری دائم عموم همراه است، اهمیت زیادی پیدا میکند