سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا بختیاری – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آب
شقایق بختیاری – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آب

چکیده:

رشد و توسعه صنایع، واحدهای تجاری و کارخانه ها همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی، تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام تحول در اخلاق، به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات، چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و سیاست و تأثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی با یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری و تولید کالا را تنها ه دف خویش ندانسته بلکه موضوعات دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران، رعایت کیفیت و بهای تولیدات، آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی، سیاسی، نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. واحدهای تجاری به جای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چند منظوره درآمده اند و تحت تأثیر این تحولات، چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن درگرگون شده و از چارچوب محدود اقتصادی فراتر رفته و معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تأثیرات اجتماعی فعالیتهای اجتماعی است، پدیدار شده است. حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیح استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزاش کند، هدف مقاله حاضر این است که در ابتدا حسابداری اجتماعی را تعریف کند و سپس به هزینه های آن بپردازد.