مقاله مفهوم انطباق با استرس درمراقبین کودکان مبتلا به سرطان: تحلیل مفهوم هیبرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۹۰ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: مفهوم انطباق با استرس درمراقبین کودکان مبتلا به سرطان: تحلیل مفهوم هیبرید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انطباق با استرس
مقاله مراقبت دهنده
مقاله کودک
مقاله سرطان
مقاله تحلیل مفهوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مفهوم انطباق با استرس فرایندی است که سبب ایجاد تلاش برای استفاده از منابع جهت حل موقعیت استرس زا می شود. بنابراین استفاده از مهارتهای انطباقی مناسب جهت کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مراقبت دهندگان دارای اهمیت است که این امر سبب افزایش کیفیت درمان و مراقبت در کودکان می گردد. هدف مطالعه حاضر، تبیین مفهوم انطباق با استرس در مراقبت دهندگان (والدین و وابستگان نزدیک) کودکان مبتلا به سرطان بود.
روش: در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش هیبرید و در سه مرحله انجام شد. در مرحله مروری بر مطالعات (مرحله نظری) ۳۰ مقاله مرتبط موجود در پایگاه های اطلاعاتی از ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۳ ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله دو یا مرحله درعرصه مصاحبه با ۵ نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان انجام و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوا صورت گرفت. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد.
یافته ها: بر اساس مروری بر ادبیات، بهترین تعریف انطباق با استرس، چارچوب های فرایند انطباق با استرس در مراقبت دهندگان انتخاب شد. درمرحله کار در عرصه نیز بر اساس تحلیل مصاحبه مضامین و زیرمضامین اقدامات و راهبردهای انطباق با استرس والدین کودکان مبتلا به سرطان استخراج شد. در مرحله نهایی از ادغام دو مرحله تعریف، چارچوب ها، اقدامات، استراتژی ها و پیامدهای انطباقی با استرس ظاهر گردید و سپس مدل هیبرید ارایه شد.
نتیجه گیری: اجرای مداخلات پرستاری در جهت کاهش استرس مراقبت دهنده، برنامه ریزی جهت آموزش، به کارگیری مهارت های انطباقی و از عهده برآیی صحیح و موثر در مراقبت دهندگان (والدین و وابستگان نزدیک) کودکان مبتلا به سرطان امری ضروری و امکان پذیر خواهد بود.