سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
غلامرضا زهتابیان – استاد دانشگاه تهران
حسن خسروی – دانشجوی دکتری مدیریت بیابان
مینا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

اب مجازی اب جاسازی شده در محصولات است و به آب مورد نیاز برای تولید آن محصول مربوط می شود باتامین آب مجازی می توان تقاضا برای اب را درمناطق خشک و نیمه خشک پایین نگه داشت اصطلاح اب مجازی بیانگر مقدار ابی است که برای تولید مواد غذایی یا کالاهای تجاری به مصرف می رسد اگراین مواد غذایی یا کالاها به یک منطقه خشک صادر شود دیگر در آن منطقه خشک نیاز به مصرف آب برای تولید این مواد نیست ذخیره اب به فرم مجاری راهی برای غلبه بر دوره های کمبود است که نسبت به ذخیره گاههای مصنوعی کارامدتر میب اشد افزایش رقابت برسرمنابع آب و افزایش تقاضا باعث شد بحث مدیریت آب مطرح می شود انتقال اب جاسازی شده در تولیدات غذایی یکی ازمولفه های مهم در مدیریت آب در سطح جهانی و به خصوص درمناطق کم اب می باشد تجارت اب مجازی نه تنها ذخیره آب در کشورهای وارد کننده است بلکه ذخیره اب در زمان و در سطح جهان هم محسوب می شود. هدف از ارائه این مقاله معرفی مفهوم آب مجازی و نقش آن درمدیریت منابع آب بوده و به بیان اثرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن پرداخته است.