سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داوود کیاء کجوری – دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه چالوس
سارا محمدی صفت – مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان تنکابن و رامسر
الهام فاضلی – مدرس دانشگاه آزاد شهرستان تنکابن و چالوس

چکیده:

مدیریت دانش (km) به عنوان تسهیل کننده عملکرد شرکتها همیشه م ورد توجه محققین و دست اندرکاران می باشد. اگرچه شرکت ها از km استفاده می کنند اما آنها مطالب متناقضی در باره تأثیر km بر عملکردشان بیان می کنند. هدف پژوهش حاضر معرفی و بررسی دو عامل توانایی های پایه های سازمان (فرهنگ نانش محور، ساختار دانش محور، فن آوری دانش محور، نیروی انسانی دانش محور) و عامل دوم استراتژی های تجاری، (استراتژی کاهش هزینه، استراتژی متمایز سازی، استراتژی تمرکز) و تأثیر این عوامل بر فرآیند مدیریت دانش و در نهایت تأثیر آن بر عملکرد سازمان می باشد. در واقع به بررسی این مطلب پرداخته می شود که : آیا فرآیند (پردازش) km یک متغیر مهم است که از طریق آن توانایی های پایه ای سازمان و استراتژی تجاری (شغلی) بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند.