سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران
خدیجه اسلامی –

چکیده:

یکی از مباحث جدیددردانش حسابداری نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی ازموثرترین عوامل مولد درایجاد درآمد سازمانها است. دراین مبحث موفقیت یا عدم موفقیت سازمانهای امروزی به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان منابع اندک مادی توسطمنابع انسانی بکارگرفته شده است به حساب نیاوردن منابع انسانی وتغییر حاصله درآن تصویری ضعیف ازمنافع ومیزان سودآوری سازمانها در اختیار می گذارد .اصطلاح منابع انسانی بیانگرتمامی عناصر، مهارتها ، توانایهای سازنده، اندیشه خلاق،احساس تخیل،دانش وتجربه ای است که همه انسانها از آن برخوردارند. حسابداری منابع انسانی نتیجه برسی های گوناگون درزمینه ی ارزشیابی واندازه گیری منابع انسانیاست دراین مقاله مفاهیم وتعاریف وهمچنین اهمیت واهداف مزایای ومحدودیتهاوچالشهای منابع انسانی موردبحث وبررسی قرارگرفته است