سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری بیات زاده – ۱ دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری علوم و تحقیقات واحد زنجان
سعید رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
امیر بیدادی – کارشناسی معماری

چکیده:

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد. این پژوهش، نگاهی کلی به اصول و روشهای مطرح شده در زمینه پایداری از آغاز شکل گیری و نیز به طور اخص در ارتباط با شهرهای پایدار را دارد. در این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم و دیدگاههای پیرامون توسعه پایدار شهری انجام گرفته و سپس تعاریف و دغدغه های پایداری و محیط زیست و چگونگی مطرح شدن مفاهیم پایداری در شهرسازی و نحوه استفاده از این مفاهیم مورد مداقه قرارمی گیرد و شاخص های توسعه پایدار شهری و نیز عوامل پایداری در مقیاس های مختلف طبقه بندی و مورد بررسی واقع می شود. نظریات پیرامون انواع توسعه شهری که در نهایت منجر به شکل گیری نظریات توسعه پایدار شهری شده است. از این منظر، توسعه پایدار شهری یعنی تغییر تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل و نقل، فراغت و غیره به گونه ای که شهر از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی و از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد به نحوی که تغییرات تکنولوژیکی و صنعتی شهرها، ملازم و همراه با ایجاد اشتغال، تامین مسکن و حفظ شرایط زیست محیطی مناسب باشد.