سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان تازیکه لمسکی – کارشناس ارشد معماری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
زهرا مزیدی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

چکیده:

در معماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایدار پدیدمی ایند هرروز اهمیت بیشتری می یابند سخن از پایداری درمعماری را می توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای اینده تعبیر کرد ان هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن به این ترتیب اینگونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر طبق الگویی تصور کرد که در آن منابع و مصالح در دسترس بیش از هدردادن یا نادیده گرفتن شان با کارایی بیشتری به کار گرفته شوند بطور خلاصه منظور از اکولوژی یا بوم شناسی ساختمان این است که برقابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها به صورت کیفیتهای فضایی و اسایش و فرم تمرکز گردد. معماری اکو – تک اکولوژی + تکنولوژی علاوه بر استفاده از عوامل طبیعی و محیطی به همراه فناوری روز بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای ایندگان است.