سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نیکبخت – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان
مرضیه خنده رویان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زنجان
افشین توکلی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

چکیده:

در سال های اخیر به دلیل کمبودهای رخداده در منابع آب، استفاده از آبهای نامتعارف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد این نوع آب ها در کشاورزی بدون اعمال مدیریت صحیح علاوه بر کاهش تولید محصول، باعث وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر در دراز مدت بر خاک زراعی می شود. یکی از ترکیباتی که در آبهای نامتعارف وجود دارد، ترکیبات یون کلسیم می باشد که با ایجاد رسوب در جداره داخلی وسایلی که با آن در تماس می باشند کارایی آنها را کاهش می دهند. یکی از راه حلهای کاهش ایجاد این نوع رسوبات در آب، عبور آب از میدان مغناطیسی است. با عبور آب از میدان مغناطیسی، رسوبات آراگونیت غیر فعال به جای رسوبات کلسیت فعال و چسبنده ایجاد می شود . این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در آزمایشگاه آب گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان انجام شد. با انحلال ۶ ، ۱۵ و ۳۳ گرم نمک های CaClR2R و NaCl به نسبت ۱ به ۲) در یک لیترآب مقطر محلولهایی با EC های متفاوت درست شد. محلول های حاصل به ترتیب یکبار، ۳ بار و ۵ بار از میدان مغناطیسی ثابت با شدت ۰/۱ تسلا عبور داده شد. بر اساس نتایج، در اثر عبور هر کدام از محلولها از میدان مغناطیسی مقدار EC آن کاهش یافت.