مقاله مغناطیس سنجی زمینی جهت پی جویی نهشته های معدنی و تعیین گسترش و عمق نسبی توده های نفوذی ایجاد کننده دگرسانی و کانی سازی در گستره شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: مغناطیس سنجی زمینی جهت پی جویی نهشته های معدنی و تعیین گسترش و عمق نسبی توده های نفوذی ایجاد کننده دگرسانی و کانی سازی در گستره شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مغناطیس سنجی
مقاله نقشه های مغناطیسی
مقاله مس پورفیری
مقاله کانی سازی مگنتیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان شهری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه کیبرکوه در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. منطقه مورد بررسی با وسعت ۶۰ کیلومتر مربع از شرق به روستای زوزن (قاسم آباد) و از غرب به کیبرکوه محدود می شود. واحدهای سنگی منطقه عبارتند از: ماسه سنگ، شیل، سنگ آهک با سن کربونیفر تا پالئوسن، اسلیت، میکاشیست مربوط به پالئوزوئیک و مجموعه توده های نفوذی با سن کرتاسه تا ترشیاری که به شکل دایک و استوک نفوذ کرده اند. ترکیب آنها از گرانیت تا دیوریت تغییر می کند. بر اساس پذیرفتاری مغناطیسی، توده های نفوذی به دو سری ایلمنیت (احیایی) و مگنتیت (اکسیدان) جدایش شدند. زون های دگرسانی پروپلیتیک با گسترش بیشتر، سرسیتیک، آرژیلیک و سیلیسی با گسترش کمتر در جنوب گستره قرار دارند. زون های اسکارن در چند محل شناسایی شدند. کانی سازی پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت، گالن و باریت در جنوب منطقه مورد شناسایی قرار گرفتند. برداشت های مغناطیس سنجی زمینی به منظور دستیابی به اطلاعات عمقی و گسترش توده های نفوذی وابسته به کانی سازی انجام شد. ۵۲۶ ایستگاه با فاصله های ۲۵ و ۵۰ متر در ۱۰ نیمرخ با فاصله های ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر و راستای شمال شرقی جنوب غربی، پیمایش شدند. با اصلاحات و پردازش داده های مغناطیسی، نقشه های شدت کل میدان مغناطیسی، انتقال به قطب، مشتق قائم اول و فراسو تهیه شدند. با استفاده از این نقشه ها محل واقعی، گسترش و عمق نسبی منابع ایجاد کننده ناهنجاری های A، B، C، D، E و F که توده های نفوذی هستند، شناسایی شدند. ناهنجاری های مغناطیسی در نقشه RTP وابسته به توده های نفوذی و زون های دگرسانی در بخش جنوبی منطقه یک طرح مدور تا نیمه مدور، که ناشی از حضور یا عدم حضور مگنتیت در زون های دگرسانی و توده های نفوذی است، دارد. بر اساس شواهد کانی سازی، دگرسانی، سنگ های نفوذی، و بیهنجاری مغناطیسی بخش جنوبی گستره پتانسیل برای یک سیستم مس پورفیری را دارد. با توجه به حضور چند زون اسکارنی آهن و بالا بودن دامنه بیهنجاری مغناطیسی D، بخش مرکزی منطقه پتانسیل برای کانی سازی اسکارنی مگنتیت دارد.