سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطا پورشیرزاد – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
سیدحمیدرضا صادقی – کارشناس ارشد محیط زیست
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشدمهندسی آبخیزداری
سیدخلاق میرنیا – دانشیار علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تخریب اراضی جنگلی علاوه بر ایجاد فرسایش و کاهش حاصلخیزی درمنطقه تخریبی شده باعث آبشویی و حمل عناصر غذایی و دیگر مواد آلاینده موجوددر سطح زمین در اثر رواناب سطحی به اکوسیستمهای آبی و درنتیجه آلودگی این منابع نیز می گردد بطوریکه از مهمترین پیامدهای فرسایش خاک می توان کاهش حاصل خیزی و قدرت باروری خاک برجامانده و انتقال عناصر غذایی و رسوبات به آبهای سطحی را نام برد اما با وجود این معضل زیست محیطی ناشی از حمل عناصر غذایی محققین کم تر آن را مورد بررسی قرار داده اند و بیشتر به مسائل درون منطقه ای توجه دارند برهمین اساس تحقیق حاضر با اندازه گیری میزان عناصر غذایی حمل شده در طی هفده رگبار به وقوع پیوسته از مهر ۸۸ تا فروردین ۸۹ در پلاتهای مستقر شده در منطقه سوسنگان شهرستان نوشهر واقع در محدوده مطالعاتی حوزه آبخیز آموزشی دانشگاه تربیت مدرس طرح ریزی گردید.