سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رودابه سمیعی زفرقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، تنوع و میزان پسماند افزایش چشمگیری یافته است. یکی از اصلی ترین روش های دفع پسماند، دفن بهداشتی است. بطور کلی یک محل دفن پسماند باید معیارهای مختلف موقعیتی و ژئوتکتونیکی را برآورده سازد، همچنین مقبولیت عام نیز داشته باشد. فرایند جانمایی بهینه محل دفن در واقع ایجاد تعادل بین دو پارامتر متعارض می باشد. از یک سو باید فواصل حمل ونقل که اقتصاد محل دفن را تحت تاثیر قرار می دهد، از سایت محل دفن به حداقل برسد و از سوی دیگر فاصله محل دفن از مناطق مسکونی، ساختمان های دارای سکنه و مکان هایی که بر روی سایت دفن تاثیرات نامطلوب می گذارند یا ممکن است اثرات منفی سایت دفن متوجه آنها باشد، به حداکثر برسد. در این مقاله معیار های موثر در انتخاب محل دفن بر اساس ضوابط آئین نامه ها و دستورالعمل های معتبر جهانی معرفی می گردد. در ادامه این معیارها مورد بررسی و مقایسه کمی قرار گرفته و به فواصل تفکیک شده این معیار ها به منظور به حداقل رساندن تضاد های زیست محیطی بالقوه و جلب رضایت مردم پرداخته شده است