سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود افشارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید محمدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشخیص کیفیت درتصاویر و تعیین میزان افت کیفیت تصاویریکی ازنکات کلیدی درارزیابی بسیاری از روشهای مطرح درپردازش تصویر نظیر فشرده سازی حذف نویز نهان نگاری و .. است روشهای قدیمی دراین مقوله نظیر میانگین مربعات خطا MSE و یا PSNR چندان به ساختار اشیا درتصویر و نقش موقعیت پیکسل درتصویر و تاثیرات مختلف مقادیر پیکسلها باتوجه به موقعیت آنها برروی چشم انسان توجهی ندارند ما دراین مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که با بیرون کشیدن لبه های یک تصویر که تاثیر بسزایی درتعیین کیفیت یک تصویر از دید انسان دارد و تفکیک این تصویرجدیدبه تعدادی بلوک و درنظر گرفتن مشابهت ساختاری بین بلوک های می تواند معیارجدیدی از افت کیفیت را نشان دهد.