سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد ری
محمد رضوانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
علیرضا محمدی – دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی hse

چکیده:

امروزه با توسعه بخش صنعت لزوم یافتن محل های مناسب برای دفن پسماندهای صنعتی و خطرناک با هدف جلوگیری از آلودگی های خطرناک در محیط زیست روزبه روز بیشتر می شود .مطالعات مکان یابی محل های دفن پسماندهای ویژه یکی از الزاماتی است که در این راستا در تمام کشورها صورت می پذیرد. تعیین معیارها و اصول لازم برای انجام این امر اساس این مطالعات را تشکیل می دهد .معیارهایی نظیر شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، زمین شناختی، لرزه خیزی و امثال آن از نقطه نظر شرایط طبیعی از یک سو، و معیارهایی نظیر رعایت حرایم مصنوعی نظیر مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب، نیرو، راههای دسترسی، پراکنش صنایع، جمعیت، و غیره از سوی دیگر مواردی هستند که در انجام این مطالعات نقش اساسی دارند. با انجام این مطالعات با اتخاذ روشهای خاصی نسبت به امتیازبندی گزینه های فرضی اقدام و پس از درجه بندی گزینه ها، در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی سایتهای اولویت دار انتخاب می شوند.