سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی مهدوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به کمبود آب در حال حاضر و شدت گرفتن آن در اینده استفاده از سیلاب و فاضلاب تصفیه شده جهت مدیریت تقاضای آب درکشور امری منطقی و لازم الاجرا است یکی از روشهای ساده ارزان پرمنفعت و در عین حال پرکاربرد جهت بهره برداری از منابع فوق تغذیه آنها به آبهای زیرزمینی با هدف ذخیره موقت یا طولانی مدت آن و مصرف در زمان نیاز است مهمترین مولفه در بازدهی هرچه بیشتر یک طرح تغذیه مصنوعی تعیین محل مناسب اجرای آن است به این دلیل که تکنیک تغذیه مصنوعی بخصوص درمورد فاضلاب تصفیه شده در آینده پرکاربرد خواهد بود و از طرفی در کشور ایران معیارهای حیاتی و حدود مناسب آنها جهت تعیین محل مناسب اجرای این گونه طرح ها تبیین نشده است بنابراین در این مقاله سعی شده است با مرور برتحقیقات انجام شده و بررسی استانداردها و راهنمایی های بین المللی موجود دراین زمینه معیارهای مهم و حدود مناسب آنها جهت مکان یابی محل مناسب اجرای تغذیه مصنوعی سیلاب و فاضلاب تصفیه شده گرداوری و به عنوان راهنمایی کامل درا ختیار مهندسین و طراحان این پروژه ها قرار داده شود.