سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا شکری زاده – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سعید عابسی – دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده:

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و تجزیه و تحلیل ها ارایه خدمات منابع انسانی و نقش آن را درسازمان دگرگون کرده اند به رغم پیچیدگی و نقشهای مختلف منابع انسانی تحقیقات محدودی وجود دارد که به انتخاب کاربرد و استفاده ازمعیارهای منابع انسانی و تجزیه و تحلیل برای سطوح عملیاتی مدیریتی و استراتژیک کمک می کند بنابراین هدف اینمقاله این است که یک چارچوب برای نیازهای ا طلاعاتی ویژگیهای تصمیم گیری و معیارهای منابع انسانی برای سطوح مختلف ازفعالیت های منابع انسانی و همچنین فرایند تصمیم گیری ارایه کند که دراین قماله تعدادی ازگزاره های تحقیق و مفاهیم و نیز کاربردهای مدلهای مختلف مرورمیشود. درپایان این مقاله پیرامون چگونگی تصمیم گیری درمورد منابع انسانی کاربرد داده های مورد استفاده جهت حمایت ازاین تصمیمات و معیارهای مورد استفاده به بحث می پردازد.