سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید هاشم اوجاقی – دانشکده عمران و محیط زیست-دانشگاه امیرکبیر
محمد خسروکندی – دانشکده عمران و محیط زیست-دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

بهبود عملکرد یکی از مباحث عمده مدیریت می باشد که بطور چشمگیری در سطح بین المللی به ان پرداخته شدخ است. در محیط های پروژه ای به مواردی همچون بهبود عملکرد سازمان ،حرفه و پروژه اهمیت خاصی داده شده است اما شاید مهمترین ان ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته است بهبود عملکرد کارکنان پروژه باشد. برای اینکه یک مدیر در یک حوزه خاص مدیریتی موفقی داشته باشد و شایسته قلمداد شود می بایست شایستگی های مورد نیاز ان حوزه را کسب نماید. تدوین استاندارد شایستگی مدیریت پروژه یکی از نیاز های امروزی سازمان ها ، بویژه سازمان های پروژه-محور محسوب می شود. لذا برای این منظور می بایست شایستگی ها بر اساس معیار های مناسب ، تعیین و استاندارد ان تدوین گردد. این مقاله ابتدا به مبحث نوین شایستگی پرداخته و سپس به بررسی و بیان تمامی عناصر مطرح شده در استاندارد شایستگی مدیریت پروژه AIPM1 می پردازد.