سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی دهقانی فیل آبادی –

چکیده:

در این مقاله با بهره گیری از مدلهای انتقال فناوری و نظریات ارائه شده در موضوع اخلاق در علم وفناوری به تبیین معیارهای اخلاقی در فرایند انتقال فناوری پرداخته می شود. روش کار بدین ترتیب است که با استفاده از نظریات دو جامعه شناس سرشناس یعنی رابرت کینگ مرتن و دیوید رزنیک در موضوع اخلاق در علم و فناوری و مدلهای انتقال فناوری مانند مدل فورد،گیلبرت و روبرت وبری به یک مجموعه معیارهای اخلاقی درانتقال فناوری دست پیدا می کنیم که در آن تاثیرات متقابل اخلاق، فرهنگ و قانون در جریان انتقال فناوری تشریح می شود و در خاتمه بر اهمیت تدوین وترویج منشور اخلاقی برای کمک به انتقال فناوری مورد تاکید قرار می گیرد.