سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهام کارشناس – کارشن
حسین صفری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

مفهوم معماری سرویس گرا ۱ یا به طور اختصار SOA ، اخیراً مورد توجه محافل گوناگون فناوری اطلاعات قرار گرفته است . برخلاف آن چیزی که در اذهان عموم ممکن است وجود داشته باشد، تجربیات نشان داده است که سازمان ها کورکورانه این مفهوم را نمی پذیرند، ولی به دنبال دانستن ارزشی که بکارگیری این معماری برای سازمان بهمراه خواهد داشت هستند . در این مقاله معیارهای
مورد نیاز برای پروژه هایی که می توان ایده SOA را در آنها بخوبی بکار گرفت، ارائه شده است به طوری که اهداف پروژه نسبت به مزایا و نیازمندی های SOA ارزیابی شده و ضوابط پشتیبانی تصمیم گیری ارائه می گردد . آنچه مشخص شده گویای این است که پروژه های پیچیده با ذینفعان متعدد و دارای ریسک بالا در تغییر نیازمندی ها، نسبت به پروژه های کوچک با تعداد اعضای کم، ،
مزایای بیشتری در استفاده از SOA کسب می کنند . در این تحقیق مشخص شده است که معیارهای تعیین شده، شاخص های مناسبی در جهت پذیرش یا عدم پذیرش SOA در یک پروژه می باشند