سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدهادی میرمحمودی –

چکیده:

جامعهی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیزیکی از شالودههای اساسی اجتماع است. از اقتصاد ناسالم، فقر عدهی بیشماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروتنزد عدهی قلیل را باید انتظار داشت که زمینهای برای ایجاد ناامنیهای بسیار در جامعه است. معیارهای « و » معیارهای نظرى « این مقاله بر آن است معیارهای اقتصاد سالم را از نظر قرآن و روایات، در دو بخشمورد بحث و بررسی قرار دهد؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخیص اقتصاد سالم به دست آید » عملی و راهبردى و هم در مرحله عمل، ویژگی های اقتصاد سالم براى افراد جامعه روشن شود و شیوه های صحیح تقسیم درآمدها ومصرف کالاها و خدمات تعیین گردند. از جمله معیارهای نظری می توان به مطلوبیت و ارزش ذاتی کار اقتصادی، توجه به معاد، مطلوبیت استفاده از نعمت ها، تصحیح انگیزه ها و تزکیه و از معیارهای عملی هم می توان به صرفه جویی و اعتدال در مصرف، پرهیز از اسراف، تبذیر و فراهم نمودن زمینه های اقتصاد سالم؛ اشاره کرد.