سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا شعوری میلانی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
موسی پیری – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

چکیده:

یکی از وظایف عمده اندیشمندان متعهد به اسلام در شرایط کنونی راه یابی به سمت شناخت هرچه دقیق تر وروشن تر به معیارهای اقتصاد سالم و مواجه با آن است. تحقق هرچه بهتر معیارهای اقتصاد سالم جز از طریق مطالعه واستخراج این معیارها از قرآن و احادیث معصومین )علیهم السلام( میسر نیست. هدف از بیان معیارهای اقتصادی، با این صورت اسلامی مبتنی بر دو اصل اساسی اسلام یعنی قرآن و حدیثبرداشتن گامی است برای رسیدن به هدف اصلی دین و تجدید حیات آن در جامعه انسانی، تا جامعه ها با پذیرش اصول قسط قرآنی و عمل بر طبق آن اصول، سعادتمند گردند.بدون اقتصاد سالم نمی توان به عدالت اجتماعی دست یازید و جامعه ای که از عدالت محروم باشد، نمی تواند راهسعادت و رستگاری را بپیماید. بنابراین از آنجا که اسلام دین عدالت اجتماعی است، قوانینی در مورد امور مالی و داد وستد مقرر داشته تا از هرگونه ظلم و بی عدالتی جلوگیری کند و هر کس را به حق کامل خود برساند. هدف اصلی تقریر این مقاله، معرفی معیارهای اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث به عنوان پایه ای برای اجرای عدالت اقتصادی است. جامعه سالم قرآنی و توحیدی، جامعه ای است که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار باشد و قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهکارهای علمی، ساده و درهمتنیده ای را از یک جهت ارایه داده که بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزا آن هرگز نه می توان به درک درستی از مفاهیم و معیارها و راهکارهای آن رسید و نه می توان آن را توجیه، تحلیل و تفسیر کرد. یک اقتصاد سالم، اصیل، پویا و شکوفا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید آینده و حتی نسل های پس از آن را نیز در برگیرد.