سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه سمنان

چکیده:

موضوع نوشتارحاضرمعیارهای اقتصاد سالم و ازدیدگاه قران و حدیث است اسلام به عنوان یک دین با اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارد زیرا زندگی یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است، ممکن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. با توجه به اینکه رهبر معظم ما امسال را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده اند باید بر آن باشیم با ایجاد بستر مناسب و شناختاستعدادها و ظرفیت ها و موقعیت زمانی و مکانی امان در جهان کنونی به رشد و پویایی اقتصاد سالم کمک کنیم و در ابتدا کمبودها را شناسایی کرده و جامعه را در جهت تحقق عدالت اقتصادی اسلامی با نگاهی به آموزه های قرآنی پیشببریم باشد که این پیشروی بر اساس اصول خدمت رسانی به بشر و دیگر آفریده های الهی، فراهم آوری بستر مناسب برای رشد انسان، حفظ کرامت، عزت و شرافت، یا اصل آرامش و آسایش، امنیت و مانند آن باشد . پژوهشگر در این مقاله سعی کرده اقتصاد سالم، مبانی آن، مشکلات پیش روی اقتصاد، رابطه قران و اقتصاد، اهداف نظام اقتصاد سالم را از منظر قران و حدیث بررسی کرده و به کاوش پردازد . از ابزار پژوهش در این مقاله علاوه بر قران مجید – استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، فیش برداری، مراجعه به سایت های مختلف و مطالعه مقالات برجستگان علمی در این زمینه است