سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

بهبود کیفیت خدمات الکترونیک و توجه به معیارهای اساسی در سایتهای اینترنتی یکی از مباحث حیاتی در جذب ماربران اینترنت است. مشکل بسیاری از صاحبان و طراحان این است که نمی دانند کدام یکی از معیارها مهم هستند که بایستی توجه بیشتری به آنها نمایند و کدام یک از معیارها غیر اساسی هستند که نباید برای آنها زمان و هزینه صرف کنند . ابتدا این مقاله مروری بر تحقیقات گذشته می کند که معیارهای متععدی را در سایت های مختلف ارزیابی کرده اند. سپس برای هر کدتم از سایت های شرکتهای حمل و نقل و بانکها ، معیارهایی را که مهم تر هستند و بایستی در طراحی سایت ها مدنظر قرار گیرند مشخص می نماید. سپس برای هر کدام از معیارها ، ویژگی های مهم را نیز تبیین می نماید. در نهایت معیارهای مربوط به سایت شرکتهای حمل و نقل رابا سایت بانکها مقایسه می کند.