سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم اعتمادی فرد – دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

اساسا ارکان هرجامعه ای برفرهنگ آن جامعه استوار است که میتواند آن را به سمت انحطاط و یا پیشرفت ببرد فرهنگ دارای دو سطح درونی معنوی و ذهنی و بیرونی ظاهری و مادی است یعنی مجموعه ای از باورها و اعتقادات و نگرشهای درونی که نمود و عکس العمل بیرونی آن مجموعه ای از آداب و رسوم و رفتار وکنش و گزینش خواهد بود مسلما برای یک مسلمان درجامعه اسلامی سطح درونی و معنوی فرهنگ باورها و اعتقادات دینی و ارزشها و فضیلتهای برگرفته ازقران و عترت خواهد بود که با توجه به جامع بودن این دین اسمانی به شرط عمل به آن سطح ظاهری این فرهنگ بازتابهای انسانی عالی خواهد داشت یکی از ارزشهای فرهنگی برگرفته از قران و سنت صرفه جویی و مصرف صحیح است که توجه به آن تعالی فرهنگ اقتصادی را به دنبال دارد دراین مقاله با توجه به اینکه تصمیمهای اقتصادی صحیح می تواند زمینه اندیشه توحیدی و فضایل اخلاقی و انسانی و درنتیجه تعالی فرهنگی را فراهم کند تمام تلاش کشورهای سرمایه دار دنیا ایجاد اقتصاد برتر برای خود با ایجاد فرهنگ اسرافی گری درکشورهای دیگر دنیا است.