مقاله معیارهای کم خطر بودن آسیب های احشاء شکمی در بیماران دچار ترومای غیرنافذ شکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: معیارهای کم خطر بودن آسیب های احشاء شکمی در بیماران دچار ترومای غیرنافذ شکم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شکمی
مقاله ترومای بلانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فریداعلائی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ارحمی دولت آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقبایی آنیتا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: امینی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: مطالعه حاضر با هدف تبیین معیارهای کم خطر بودن آسیب های احشاء شکمی در بیماران مبتلا به ترومای بلانت شکم و ترخیص سریع تر و بدون نیاز به سی تی اسکن شکم و لگن از اورژانس پایه گذاری شد.
مواد و روش ها: طی سال ۱۳۸۹ تمامی بیماران بالغ و هوشیار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) با ترومای بلانت شکم وارد مطالعه شده و از لحاظ علائم و نشانه های آسیب های داخل شکمی مورد با پیگیری یک ماهه ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون کای دو جهت بررسی میزان شیوع علائم و نشانه های بالینی در بیماران با آسیب احشاء شکمی و بیماران ترخیصی استفاده شد. حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشگویی منفی و مثبت هر یک از این فاکتورها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۲۰۵ بیمار وارد مطالعه شدند (۸۰% مرد و ۲۰% زن). شیوع نشانه های بالینی آسیب شکمی، نشانه ها و علائم شکمی به طور توام، نشانه های بالینی و علائم آسیب احشاء داخل شکمی، و سه فاکتور علائم و نشانه های بالینی، هماچوری و ایندکس شوک بالای ۰٫۸ در بیماران مبتلا به آسیب شکمی بالاتر از بیماران ترخیصی بود (P<0.0001). حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشگویی منفی و مثبت سه فاکتور علائم و نشانه های بالینی، هماچوری و ایندکس شوک بالای ۰٫۸ در تشخیص آسیب احشاء شکمی، به ترتیب برابر ۱۰۰%، ۴۵%، ۱۰۰% و ۱۷% بود.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر بیان می دارند می توان بیماران کم خطر با آسیب بلانت شکمی را بدون نیاز به انجام سی تی اسکن مرخص نمود.