مقاله معیارهای مکان یابی پارک های شهری برای ارتقاء محیط اجتماعی (مطالعه موردی پارک یعقوب لیث شهر زابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: معیارهای مکان یابی پارک های شهری برای ارتقاء محیط اجتماعی (مطالعه موردی پارک یعقوب لیث شهر زابل)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربری
مقاله فضای سبز
مقاله محیط اجتماعی
مقاله شهر زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمر غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری تاشه کبود اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضای سبز به عنوان جزئی از نظام کالبدی شهر که انسان همواره با آن در تماس بوده و هدف از طراحی آن در حقیقت توجه به نیازهای انسانی و فرهنگی جامعه و نیز جستجوی عوامل ضروری در ایجاد فضای سبز مناسب شهری است، بنابراین، مکانیابی نادرست فضاهای سبز شهری در نهایت، به ایجاد ناهنجاری های بیشمار اجتماعی منجر خواهد شد که لازم است در برنامه ریزی و عمران شهری و احداث فضاهای سبز رعایت ملاک ها و استاندارهای لازم برای مکان یابی آنها مدنظر قرار گیرد این تحقیق قصد دارد به بررسی دقیق این مساله بپردازد برای این منظور معیارهای مکانیابی فضاهای سبز شهری مورد بحث واقع شده و با تحلیل دسترسی به شریان های فرعی و اصلی نزدیکی به کاربری های سازگار و ناسازگار ماتریس مقیاس با مطالعه موردی پارک یعقوب لیث زابل به بررسی رعایت این معیارها پرداخت است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این پارک از %۶۶٫۷ سازگاری کامل در ماتریس سازگاری، ۷۵% مطلوبیت کامل در ماتریس مطلوبیت، ۴۰% کاملا متناسب در ماتریس ظرفیت و ۴۳% کاملا مناسب در ماتریس وابستگی است.