مقاله معنی بر ره رمز (تاویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: معنی بر ره رمز (تاویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاویل
مقاله تفسیر
مقاله اسطوره
مقاله اساطیر ایرانی
مقاله مطهر بن طاهر مقدسی
مقاله آفرینش و تاریخ
مقاله شاهنامه
مقاله شاهنامه ابومنصوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جستار حاضر در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست نگاهی مختصر به تاریخ تاویل و تفسیر اساطیر است و بخش دوم، به مساله تاویل و تفسیر اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ اثر مطهر بن طاهر مقدسی اختصاص یافته است. با پیدایش علوم و ظهور ادیان تک خدایی، اساطیر رو به زوال رفتند. دانشمندان آن ها را دروغ نامیدند و دین ورزان کفر و شرک. نخستین هجوم ها به اساطیر در قالب تاویل آن ها صورت گرفت. تاویل اساطیر هم از سوی مخالفان اساطیر به عنوان نخستین مرحله برای نابود کردن آن ها و هم از سوی باورمندان به اسطوره ها برای تطبیق دادن آن ها با باورهای علمی و نظام های عقیدتی جدید صورت گرفته است. در بخش نخست این جستار، به تاویل، تاریخچه، شیوه ها و اسباب کلی آن پرداخته شده است. نهضت فرهنگی شعوبیه، با هدف احیای فرهنگ ایرانی در قرن چهارم به اوج خود رسید. از جمله فعالیت های شعوبی گرداوری و تنظیم تاریخ ملی ایران بود که بعضا شامل اساطیر، موجودات و کردارهای شگفت بود؛ عده ای از شعوبیه برای جلوگیری از رد و انکار آن ها از سوی معاندان به تاویل و تفسیر اساطیر و خوارق عادات پرداختند. مقدسی مولف کتاب آفرینش و تاریخ (البدا و التاریخ) نخستین کسی است که با هدف حفظ و گسترش فرهنگ ایرانی به شیوه ای خاص دست به تاویل اساطیر برده است. در بخش دوم این جستار، ضمن اشاره به زمینه های فرهنگی و اجتماعی مساعد برای تاویل در قرن چهارم، به بررسی نوع و شیوه تاویل گری های مقدسی از اساطیر ایرانی پرداخته شده است.