سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد حبیبیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شاهد
معصومه جانعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
علیرضا دهقانی – مدیرخدمات آموزشی و پژوهشی سیما

چکیده:

کشور ما در طول این سالها، با مفهوم جهاد، بیگانه نبوده و در مقاطع گوناگون و برحسب نیازهای روز خود، جهاد عملی را در حوزه های گوناگونی اجرا کرده است. آن روزی که ایران مورد طمع دشمنانش واقع شد، این جهاد به صورت جهاد دفاعی خودنمایی کرد و روز دیگربرای بازسازی سریع کشور جهاد سازندگی مطرح شد. با بهبود روند بازسازیهای پس از جنگ، جهاد کشاورزی مطرح شد و در جایی دیگر برای پیشرفتهای روز افزونتر و حضور ایران در معادلات جهانی نام جهاد علمی و فناوری را به خود گرفت، با توجه به موفقیت های ایران در طول جهادهای گذشته باید گفت آن چه که باعث به دست آمدن این پیروزیها شد وجود نوعی معنویت (اخلاص) در کار بود که درطول دفاع مقدس با تعابیری چون روحیه بسیجی و غیره به کار می رفت. حال در سومین سال دهه پیشرفت و عدالت و درحالیکه ایران درکانون توجهات سیاسی کشورهای دنیا قرار دارد و در شرایطی که ابرقدرتهای جهانی درگیر بحران جهانی اقتصاد هستند، تبیین، تحلیل واجرای مفهوم جهاد اقتصادی یک تلاش مقدس و وظیفهای واجب برای همگان محسوب میشود. انجام تکلیف در این زمینه، نیز میسر نخواهد شد، مگر اینکه همان روحیات معنوی در طول جهادهای گذشته وجود داشت وارد عرصه محیط کار شود. این پژوهش با الهام گیری ازموفقیتهای گذشته در طول جهادهای مختلف و با ارائه مدل معنویت در محیط کار به دنبال ارائه الگویی جهت موفقیت در جهاد اقتصادی است.