مقاله معناشناسی تحلیلی آیه «الى ربها ناظره» از منظر مفسران فریقین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: معناشناسی تحلیلی آیه «الى ربها ناظره» از منظر مفسران فریقین
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الی ربها ناظره
مقاله تفسیر آیات متشابه
مقاله رویت خداوند
مقاله انتظار ثواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مهر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آیه «الى ربها ناظره» از جمله آیات مورد اختلاف مفسران اشاعره، معتزله و امامیه می باشد. در این آیه شریفه چیستی معنای واژه های «الی» و «ناظره» مورد دقت مفسران قرار گرفته است. این آیه با عطف توجه به واژه «ناظره»، یکی از مستندات قائلین به جواز رویت خداوند از جمله اشاعره می باشد. مفسرین امامیه ضمن تبیین معنای صحیح آیه، قول اشاعره را نادرست اعلام کرده اند اما خود در بیان معنای آیه دچار اختلاف شده اند. این مقاله بیانگر ان است که تفسیر صحیح آیه «نعمت الهی را انتظار می کشند» می باشد و تفسیر آیه به «رویت قلبی پروردگار» ناصحیح است. همچنین برخلاف نظر مشهور مفسران که معتقدند «الی» در این آیه حرف جاره است، نظر قوی تر و صحیح تر ان است که «الی» اسم و به معنای «نعمت» می باشد.