مقاله معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای ادبی قرآنی از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کریم
مقاله معناشناسی
مقاله باب اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کامل در نحو زبان عربی بحث اشتغال است. اشتغال را می توان از مباحثی دانست که با قواعد ویژه اش، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. از آنجاکه قرآن کریم نمونه عالی فصاحت و بلاغت است و در بهره مندی و استفاده از ذخایر و امکانات زبانی به گونه ای بی نظیر عمل کرده است، بنابراین مقاله حاضر تلاش می کند تا با نظر به برخی آیات شریفه قرآن کریم اسلوب اشتغال را معنا یابی کند. این مقاله، در نظر دارد ضمن معرفی باب اشتغال، نمونه هایی از موارد جواز و ترجیح نصب و رفع مشغول عنه را در قرآن کریم بررسی کرده و از این رهگذر تفاوت های معنایی آن ها را بیان کند. نتیجه، نشان می دهد که آنچه نحویان عربی به عنوان موارد تساوی و نیز ارجحیت نصب و رفع مشغول عنه ذکر کرده اند، بدون توجه به معناشناسی بوده است.