مقاله معمای بنیان گذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو؟ دره میرحیدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۴۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: معمای بنیان گذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو؟ دره میرحیدر
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آن روبرت ژاک تورگو
مقاله نظریه پیشرفت
مقاله جغرافیا
مقاله جغرافیای سیاسی
مقاله فردریک راتزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحیدر دره
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی ازنداهی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ذکی یاشار
جناب آقای / سرکار خانم: میراحمدی فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستین گام در تبیین سیر اندیشه در هر رشته علمی جستار درباره ریشه های آن علم، نام کسی که برای اولین بار اصطلاح آن علم را به کار برده، و یا کسی که برای اولین بار اثری ماندگار درباره آن منتشر کرده، می باشد. بیشتر متون جغرافیای سیاسی در ایران و جهان، «فردریک راتزل» جغرافیدان آلمانی را – به دلیل کتابی که وی در سال ۱۸۹۷م. منتشر کرد – به عنوان پایه گذار این علم معرفی می کنند، درحالی که استفاده از اصطلاح جغرافیای سیاسی و ارائه تعریفی از آن، نخستین بار بوسیله فیلسوف، اقتصاددان و مدیر مشهور فرانسوی «آن روبرت ژاک تورگو» در سال ۱۷۵۱م. صورت گرفت. این مقاله به شیوه تحلیلی – تطبیقی سعی دارد با بررسی افکار تورگو و مقایسه آن با افکار راتزل به حل معمای بنیان گذاری این رشته علمی کمک کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، نگرش انسان گرایانه تورگو به علم جغرافیا و «نظریه پیشرفت مرحله ای انسان» که بوسیله وی ارائه شد، تاثیر مهمی بر ظهور علم جغرافیای مدرن داشت. تورگو با کاربرد اصطلاح «جغرافیای سیاسی» سعی داشت رابطه میان واقعیت های جغرافیایی و سازمان سیاسی را نشان دهد. منظور وی از سازمان سیاسی عمدتا دولت بود و آن را «علم تولید دانش برای حکومت» قلمداد می کرد. اما راتزل محور جغرافیای سیاسی را تبیین ماهیت حکومت قرار می داد و تحت تاثیر داروینیسم اجتماعی، نژادگرایی، امپراتوری گرایی و جنگ، به ارائه شکلی از جغرافیای سیاسی پرداخت که تاثیر بسزایی در خلق نازیسم و خشونت آن در اوایل قرن بیستم داشت. نتیجه اینکه، در طی یک قرن و اندی که از عمر جغرافیای سیاسی به صورت یک رشته دانشگاهی می گذرد، از سال های دهه ۱۹۵۰ نظرات جغرافیدانان سیاسی عمدتا در امتداد دیدگاه تورگوست تا راتزل. به همین دلیل تورگو را می توان بنیان گذار جغرافیای سیاسی قلمداد کرد.