سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن وفامهر – دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران
مسعود شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تب
علی گرشاسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تب

چکیده:

منشاء زندگی در سیطره ی مجموعه ای از قوانین زندگی (ژن ها) است که این قوانین نیز خود منشا تکامل هستند .از دوره ای که نظریات معماری، نظریاتی درباره ی زندگی را در بر گرفت ، معماری از ویژگی های آن بهره مند گردید و تلاش کرد تا دلایل توسعه ی تکاملی خود را مشابه سیستم های زنده و ریخت شناسی آن ها پیدا کند . از همین رو معماران برای طراحی و خلق اثر و همچنین روند ایجاد فرم های خود تلاش های فراوانی کردند . در این زمان شبیه سازی های تکاملی به نحوی جانشین طراحی شدند که هنرمندان و معماران به جای طراحی فرم ، به کمک نرم افزارها روند تولید فرم را طراحی می کردند . لذا برای نیل به این هدف ،آن ها ، طبیعت را اساس کار خود برگزیدند . آن ها به روند شکل گیری و تکامل ساختارهای بیولوژیکی توجه نموده و از آن ها الهام گرفتند . به این ترتیب بود که معنای معماری ژنتیکی شکل گرفت . معماری ژنتیکی کاملا محصول کامپیوتر است که بر ایده هایی از الگوریتم های ژنتیکی استوار است. الگوریتم هایی که از ساختارهای بیولوژیکیایده گرفته است و روند تکامل و رشد آن را توجیه می کند . در این مقاله ابتدا مبانی معماری و هنر تکاملی و اهداف آن و همچنین تجارب عملی طراحی تکاملی معرفی می گردد ، سپس در ادامه معماری ژنتیکی و انواع رویکردهای آن و نمونه هایی از فعالیت های معماری انجام شده در این زمینه معرفی خواهد شد . بررسی این مقاله نشان می دهد که بهره مندی از الگوهای معماری تکاملی و در پی آن معماری ژنتیکی که برخواسته از الگوهای تکامل زیستی هستند جهت نیل به اهداف عالی و مترقی و بدیع معماری امری اجتناب ناپذیر خواهد بود .